SciEd
Technologies

sprovodi sveobuhvatne programe treninga za učenike završnih godina srednjih stručnih škola, studente i diplomce u potrazi za poslom.

Program je intenzivan i dizajniran sa ciljem da kvalitetno pripremi mlade za sve situacije i prepreke koje će ih čekati u poslovnoj budućnosti.

Svaki program, pored razvoja hard i soft veština, polaznicima pruža i realistične poslovne izazove koje pred njih postavljuju kompanije koje su uključene u program – što omogućava sticanje neprocenjivog radnog iskustva unutar vrhunskih kompanija.

Mladi će imati priliku da prođu kroz sve realne situacije zajedno sa svojim mentorima, koji će im pomoći da pobede strah od intervjua i poslovne prepreke.