ZAŠTO JE CULTURAL FIT IDEALAN PUT ZA VAS?

Prema podacima dobijenim od naših partnera,

kompanija sa

1000

zaposlenih

ima

200

regrutacija godišnje

i

100-150

prijava za jedno radno mesto

što znači

20-30K

pregledanih CV-jeva godišnje

Na osnovu ovih podataka, kompanija troši 192.000 € na postupak predizbora, samo da bi se pronašlo 10-15 kandidata za intervju za svaku poziciju.

Cultural Fit nudi potencijalne vremenske i finansijske uštede i preko 50% na godišnjem nivou i nudi jedinstveno rešenje sa kompletnom uslugom koja štedi i vreme i novac.

S druge strane, loš odabir kandidata kompaniju može da košta mnogo više, a Cultural Fit pored toga što je brz, poseduje i visoku preciznost prilikom izbora kandidata.

KAKO
CULTURAL FIT DOLAZI DO IDEALNOG KANDIDATA?

Cultural Fit je koncipiran tako da predstavlja pokazatelje 8 osobina, koje su se pokazale kao značajne u proceni i selekciji kandidata u različitim oblastima.

Instrument je namenjen merenju 8 različitih obrazaca u ponašanju ljudi i sadrži 174 pitanja koja su raspoređena u osam skala i koja zapravo predstavljaju opise uobičajenih situacija, uz sedmostepenu skalu za odgovaranje.

Može se zadavati individualno ili grupno. Predviđeno vreme za popunjavanje online testova nije ograničeno, ali u proseku iznosi od 45 minuta do sat vremena.

KAKO
RADI CULTURAL FIT?

Upravo vam je stiglo 150 prijava za upražnjeno mesto u vašoj kompaniji. Umesto da potrošite nekoliko dana čitajući i razvrstavajući njihove prijave, kandidatima se šalje poziv za online testiranje kao pretkorak u procesu zapošljavanja.

Nakon što svi kandidati završe testiranje, u roku od 24 sata vaš HR tim dobija listu kandidata sa najboljim rezultatima.

Listu vi možete dodatno prilagoditi svojim potrebama tako da što ćete izdvojiti ili naglasiti osobine koje smatrate za najadekvatnije željenoj poziciji.

Kada izaberete najbolje kandidate koje želite da intervjuišete, dobijate i stručnu analizu psihologa svakog od izabranih kandidata pre intervjua.

Na taj način, za nepunih 48 sati od prijave, među stotinama kandidata, vi ćete svesti svoj izbor samo na najbolje i biti više nego spremni da se sa njima susretnete.

ŠTA SU PREDNOSTI CULTURAL FIT-a?

Cultural Fit je kreiran tako da ciljano meri određene osobine koje su se pokazale kao veoma relevantne i prediktivne za dobro obavljanje posla.

Korišćeni koncepti osobina su unapređeni kako bi u potpunosti bili u skladu sa savremenim tendencijama.

Pitanja u online testovima zajedno sa odgovorima formiraju mini scenarija koja ispitanika postavljaju u situaciju “ovde i sada” i isključivo mere način reagovanja u aktuelnom vremenu i situacionom kontekstu.

Zahvaljujući konstrukciji pitanja vrlo lako se neutrališe tendencija davanja društveno poželjnih odgovora.

Proces popunjavanja instrumenta relativno kratko traje i zahvaljujući pitanjima u formi scenarija održava se pažnja ispitanika i time eliminiše tendencija odgovaranja po automatizmu ili tipskog odgovaranja.

Ako se mere zajedno, svi konstrukti u instrumentu govore o visoko funkcionalnim osobama.

ZAŠTO JE CULTURAL FIT JEDINSTVENA PONUDA NA TRŽIŠTU?

Cultural Fit je potpuno nov i unikatan instrument, čije je online testove osmislio i razvio Centar za primenjenu psihologiju u okviru Društva psihologa Srbije.

U njegovom kreiranju nisu korišćena postojeća i na našem tržištu često adaptirana rešenja, već su testovi posebno kreirani sa jasno definisanim ciljem.

Online testovi su takođe prošli proces verifikacije na ciljnoj grupi od nekoliko stotina kandidata.

Rezultate testa za svakog ispitanika stručno analizira i izvlači psiholog vodeći se krajnjim zahtevima klijenta.