ŽELITE NAJBOLJE LJUDE U SVOJOJ KOMPANIJI?

je jedinstveni instrument koji će vam pomoći da na najbrži i vrlo precizan način

1
prepoznate idealne kandidate za zapošljavanje
2
prepoznate najveće potencijale kod svojih zaposlenih
3
oformite najefektivnije timove u okviru kompanije
4
donesete prave odluke prilikom optimizacije

CULTURAL FIT je kombinacija savremene psihologije i tehnologije primenjene na vaše biznis ciljeve.

IDEALAN PUT DO IDEALNOG KANDIDATA

Uspeh svake firme zavisi od njenih ljudi i zato je jako važno znati koga zapošljavate.

CULTURAL FIT će vam pomoći da prepoznate idealnog kandidata onda kada je to najteže.

Komplet stručnih i unikatno osmišljenih online testova koji prepoznaju i mere 8 ključnih osobina kod mladih ljudi bez ili sa vrlo malo radnog iskustva.

Ako želite da vaš zaposleni poseduje sledeće osobine:
Istrajnost, Proaktivnost, Odgovornost, Inovativnost, Efikasnost, Veštinu komunikacije, Saradljivost i Preferirani obrazac za donošenje odluke

CULTURAL FIT je savršen instrument koji te osobine meri i prepoznaje, a obrađene rezultate dostavlja brzo.

To omogućava vašem HR timu da se fokusira na najbolje kandidate u najbržem mogućem roku.

Saznaj više

KARIJERNO VOĐENJE

Primena CULTURAL FIT-a za vaš biznis je mnogostruka.

Komplet naših online testova će brzo i efikasno profilisati vaše zaposlene tako da možete prepoznati njihove najveće potencijale, ali i mesta za napredak i usavršavanje.

CULTURAL FIT
profilisanje takođe objektivno sužava izbore prilikom optimizacije. Ovo su samo neke od mnogobrojnih primena ovog jedinstvenog alata.

Saznaj više

DEFINICIJE OSOBINA KOJE PROFILIŠE KOMPLET CULTURAL FIT TESTOVA:

ISTRAJNOST

Definicija: Upornost u ponašanju, koja se manifestuje kroz marljivost, vrednoću i stabilno ponašanje uprkos frustraciji i umoru.

PROAKTIVNOST

Definicija: Samoinicirana i buduće usmerena akcija koja se uporno održava kako bi postigla promene kroz proces koji se sastoji od predviđanja, planiranja, donošenja odluka i razmišljanja.

ODGOVORNOST

Definicija: Sposobnost da se planira i organizuje uz tendenciju ka kontrolisanosti, marljivom radu i pouzdanosti. Manifestuje se kao sklonost da se poštuju pravila i red i da se bude odgovoran prema drugima.

INOVATIVNOST

Definicija: Sklonost pojedinca da improvizuje, generiše originalne ideje i prihvata izazove. Uključuje i kapacitet za inovativno rešavanje problema u radnom okruženju, sposobnost da se traže alternativna rešenja i eksperimentiše, kreativnost, radoznalost, upornost i sposobnost sagledavanja različitih perspektiva.

EFIKASNOST

Definicija: Uključuje uverenja osobe u svoje sposobnosti uspeha u organizaciji, a koje se ogledaju u spremnosti da se preduzmu aktivnosti potrebne za postizanje cilja i efikasno obavljanje radnih zadataka u različitim situacijama u radnom okruženju.

VEŠTINE KOMUNIKACIJE

Definicija: Obuhvata opštu interpersonalnu komunikacionu kompetencu, kao i pojedinačne aspekte komunikacione kompetence koje su neophodne za uspešnu komunikaciju a koje deluju kroz slоžеn sistеm mеđusоbnо pоvеzаnih znаnjа, motivacije, vеštinа i spоsоbnоsti.

SARADLJIVOST

Definicija: Uključuje razumevanje i uvažavanje sklonosti i potreba drugih ljudi, podjednako kao i sopstvenih, i povezana je sa tim koliko osoba sebe vidi kao integrativni deo društva kao celine. Ogleda se u tome koliko dobro se ljudi slažu sa drugima i uključuje identifikaciju, prihvatanje drugih, volju da se pomogne i bude na usluzi drugima.

PREFERIRANI OBRAZAC DONOŠENJA ODLUKE

Definicija: Naučen i usvojen obrazac ponašanja osobe kada se suoči sa situacijom u kojoj mora da donese odluku odnosno u kojoj mora da napravi izbor između određenog broja alternativa.

Kontaktiraje nas i saznajte više.